ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου, 2017 - 11:00
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οκτώ προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
προσλήψεις

Έως τις 16 Νοεμβρίου 
η υποβολή των αιτήσεων 
 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση 6 έξη μηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.
1 ΠΕ Αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στα βυζαντινά – μεταβυζαντινά μνημεία
1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, µε εξειδίκευση στην εκτέλεση έργων στερέωσης ή αναστήλωσης μνημείων βυζαντινής – μεταβυζαντινής περιόδου
1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β µε εξειδίκευση στις φορητές εικόνες
1 ∆Ε Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης μνημείων
1 ∆Ε Εργατοτεχνίτης µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης μνημείων
3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης μνημείων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνημμένα δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η ανοχή που υπήρχε μέχρι πρότινος και από πλευράς πολιτείας αλλά και θεσμικών αρχών,  να σφάζονται ανεξέλεγκτα αιγοπρόβατα και βοοειδή στις θρησκευτικές γιορτές,  όπως είναι το Πάσχα,  αλλά και το Μπαϊράμ,  

Ημερολόγιο