ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 9 Ιουλίου, 2019 - 10:00
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Έρχονται αυστηρότεροι κανόνες για τις πληρωμές με κάρτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
POS
Πιστωτικές Κάρτες
ηλεκτρονικές συναλλαγές

Νέες απαιτήσεις ασφαλείας

Αυστηρότερους κανόνες για τις πληρωμές με κάρτα και τις ηλεκτρονικές πληρωμές φέρνει ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ισχύσει από τις 14 Σεπτεμβρίου. Βάσει του νέου Κανονισμού, θα εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκάνέες απαιτήσεις ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων).

Οι νέες αυτές απαιτήσεις ασφαλείας θα αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις συναλλαγών

  • Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών των εμπόρων (POS).

Θα απαιτείται από τον κάτοχο της κάρτας η χρήση του κωδικού (ΡΙΝ) για την ολοκλήρωση και των ανέπαφων συναλλαγών του, όταν αυτές υπερβαίνουν όχι μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως σήμερα, που είναι τα 25 ευρώ) αλλά και έναν συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών.

  • Μεμονωμένες πληρωμές σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου κάρτας, για τις ανάγκες της κάθε συναλλαγής του. Προς το σκοπό αυτό ο αποδέκτης των συναλλαγών με κάρτα (π.χ. τράπεζα, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) θα πρέπει να συνεργαστεί έγκαιρα με τις επιχειρήσεις-πελάτες του για την χωρίς καθυστέρηση προσαρμογή των συστημάτων του στο νέο περιβάλλον ισχυρής ταυτοποίησης.

  • Πάγιες εντολές (περιοδικές πληρωμές κατόπιν εξουσιοδότησης του πελάτη σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπόρων).

Θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση που αποδέχεται στην πλατφόρμα της περιοδικές πληρωμές με κάρτα πληρωμών, να εξασφαλίζει την ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου της και της συναλλαγής του.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), οι πελάτες των τραπεζών θα λάβουν σχετική λεπτομερέστερη ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες από τις τράπεζες, με τις οποίες συνεργάζονται.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η αξιοπιστία και η ετοιμότητα  ενός κρατικού  η αυτοδιοικητικού μηχανισμού,  είτε των θεσμικών του οργάνων,  κρίνεται πάντοτε από την γρήγορη διαχείριση και από τις άμεσες λύσεις που προτείνονται όταν προκύπ