ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου, 2018 - 11:00
19 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΤΑ: Προκήρυξη για προσλήψεις στην Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Δράμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας

Οδηγοί, διανομείς και εσωτερικής εκμετάλλευσης
 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. - Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσαν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 19 ατόµων [3 ∆Ε οδηγών, 3 ∆Ε εσωτερικής εκμετάλλευσης και 13 ∆Ε διανομέων] όλοι πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 (οκτώ) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νοµούς Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου.


Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1. Μονάδα ∆ιανοµής Ξάνθης Αν. Γεωργίου Μιλτιάδη 18, 671 00 Ξάνθη, (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2018), υπόψη Χρήστου Τσαραβά τηλ. 25410 20645 για τις θέσεις της Ξάνθης. 2. Μονάδα ∆ιανοµής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 1, 680 00 Αλεξανδρούπολη, (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2018), υπόψη Στέφανου Μητράκα τηλ. 25510 26336, για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης. 3. Μονάδα ∆ιανοµής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3, 650 00 Καβάλα, (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2018), υπόψη Αναστάσιου Τριακόσια, τηλ. 2510 231210, για την θέση της Καβάλας. β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΚΕΦΑΛΑ.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Το έκανε το βήμα και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αντώνης Γραβάνης και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για να διεκδικήσει το Δήμο Κομοτηνής. Το είχαμε αναφέρει εδώ και πολύ καιρό στη στήλη.