ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου, 2018 - 11:00
19 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΤΑ: Προκήρυξη για προσλήψεις στην Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Δράμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας

Οδηγοί, διανομείς και εσωτερικής εκμετάλλευσης
 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. - Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσαν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 19 ατόµων [3 ∆Ε οδηγών, 3 ∆Ε εσωτερικής εκμετάλλευσης και 13 ∆Ε διανομέων] όλοι πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 (οκτώ) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νοµούς Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου.


Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1. Μονάδα ∆ιανοµής Ξάνθης Αν. Γεωργίου Μιλτιάδη 18, 671 00 Ξάνθη, (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2018), υπόψη Χρήστου Τσαραβά τηλ. 25410 20645 για τις θέσεις της Ξάνθης. 2. Μονάδα ∆ιανοµής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 1, 680 00 Αλεξανδρούπολη, (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2018), υπόψη Στέφανου Μητράκα τηλ. 25510 26336, για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης. 3. Μονάδα ∆ιανοµής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3, 650 00 Καβάλα, (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2018), υπόψη Αναστάσιου Τριακόσια, τηλ. 2510 231210, για την θέση της Καβάλας. β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΚΕΦΑΛΑ.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Είναι προσφιλές επικοινωνιακό κόλπο  να επιστρατεύονται κυβερνητικά στελέχη και  υπουργοί σε προεκλογικές περιόδους και όχι εθνικών εκλογών,  αλλά αυτοδιοικητικών,  για να προβάλουν σε κομματικές συγκεντρώσε