ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 25 Αυγούστου, 2017 - 11:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δύο θέσεις γιατρών για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κομοτηνής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σισμανόγλειο Κομοτηνής
Εργασία

Από τις 28 Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» προκήρυξε δύο θέσεις γιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσηλευτικού ιδρύματος:


Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) Επιμελητή Α΄ 1 θέση
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) Επιμελητή Β΄ 1 θέση.
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί όσοι έχουν: 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – μέλους της Ε.Ε. 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας. 4. Άσκηση ειδικότητας για δυο τουλάχιστον χρόνια και ηλικία που να μην υπερβαίνει το 55ο έτος για τη θέση Επιμελητή Α΄. 5. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τη θέση Επιμελητή Β΄.  Η αίτηση – δήλωση και όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, εις τριπλούν, από τις 28 Αυγούστου έως και τις 18 Σεπτεμβρίου. Αιτήσεις – δηλώσεις, μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο: «ΓενΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Τμήμα Γραμματείας, Σισμάνογλου 45, ΤΚ 69133, Κομοτηνή». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου (τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351200 και 2531351400). 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Αφού εξέφρασαν τις αντιρρήσεις  και τους προβληματισμούς τους οι σύμβουλοι,  μετά την απόφαση του δημάρχου να μην θέσει εκ  νέου υποψηφιότητα  στις επόμενες εκλογές και αφού ξεπέρασαν  το πρώτο σοκ,  πολλοί