ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, 2017 - 11:00
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: Ανανέωση 39 συμβάσεων, πλην μίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παιδικοί Σταθμοί
Συμβασιούχοι

Η λήψη μεγάλης διάρκειας αναρρωτικών αδειών και αδειών για σοβαρούς λόγους ανάγκης εκ μέρους της βρεφονηπιοκόμου, συνέτειναν στην απόφαση μη ανανέωσης της σύμβασής της

Δήμητρα Συμεωνίδου

Το "πράσινο φως" στην ανανέωση 39 συμβάσεων προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για το έτος 2017 του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής, έδωσε το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής. Το θέμα εισήχθη προς έγκριση στη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου, με συνημμένη την εισήγηση της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου. Σε αυτήν το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την ανανέωση των συμβάσεων 39 εργαζομένων, αλλά όχι τη μη ανανέωση της σύμβασης μίας εργαζόμενης της ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου και εξηγεί αναλυτικά τους λόγους αυτής της απόφασης. 


Σύμφωνα με την εισήγηση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς φιλοξενούνται κάθε χρόνο περίπου 300 παιδιά σε σύνολο 650 παιδιών με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το υπηρετούν προσωπικό δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες των φιλοξενουμένων παιδιών και επειδή ο τομέας των παιδικών σταθμών είναι ευαίσθητος και νευραλγικός, εφόσον ασχολείται με την διαπαιδαγώγηση και την ψυχική υγεία των παιδιών, πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών, διότι η έλλειψή του εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαίο να ανανεωθούν οι συμβάσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχει προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος – Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών σταθμών.
Το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε όλες τις δομές των Παιδικών Σταθμών (39 άτομα) και έχει προσληφθεί στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής και του οποίου οι συμβάσεις πρέπει να ανανεωθούν από 01/09/2017 αφού έληξαν στις 31/08/2017 είναι το εξής:


Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών, θέσεις 9
Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, θέσεις 11
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, θέσεις 13
Κλάδος ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών θέσεις 3
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων θέσεις 3 


Στην ίδια εισήγηση το διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΜΕΑ εισηγείται τη μη ανανέωση της σύμβασης μιας εργαζόμενης του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Πρόκειται για άτομο που ξεκίνησε να εργάζεται από 01-04-2014 μέχρι σήμερα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής. Στην εισήγηση περιγράφονται τα καθήκοντα της ανωτέρω υπαλλήλου και αναφέρονται αναλυτικά και κατά έτος οι συνολικές μέρες αναρρωτικής άδειας ή άδειας για σοβαρούς λόγους ανάγκης που έλαβε από την πρώτη μέρα έναρξης της εργασίας της μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά το τρέχον έτος 2017 έλαβε ήδη 134 ημέρες αναρρωτικής άδειας και άλλες 7 ημέρες για σοβαρούς λόγους ανάγκης.


"Λόγω της συνεχούς αδυναμίας της να παράσχει τις υπηρεσίες για τις οποίες προσελήφθη και όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ενδεικτικώς ήδη κατά το χρονικό διάστημα από 08-05-2017 έως 31-07-2017 απουσιάζει συνεχώς από την υπηρεσία επικαλούμενη προβλήματα υγείας, κρίνεται επιβεβλημένη η μη ανανέωση της σύμβασής της δυνάμει των οριζόμενων στο άρθρο 68 Ν. 4415/2016, καθότι η ίδια αδυνατεί αντικειμενικώς να εκτελέσει τα ανατεθειμένα σε αυτήν καθήκοντα απέχοντας από την εκτέλεση αυτών, δημιουργώντας προφανή δυσαρμονία στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Εξάλλου τα ανατιθέμενα σε αυτήν καθήκοντα τυγχάνουν ιδιαίτερης σημασίας δεδομένου ότι αφορούν ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα και δη (από 2,5 ετών έως 5) και η απουσία της δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τους συναδέλφους της καθώς όλες είναι επιφορτισμένες με μεγάλο αριθμό νηπίων.

Ενόψει όλων των ανωτέρω η συμπεριφορά της  υπαλλήλου συνιστά σπουδαίο λόγο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί μη ανανέωσης της σύμβασης εργασίας της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 68 Ν. 4415/2016. Επίσης η Διοίκηση έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας σεβόμενη τα χρηστά ήθη, την καλή πίστη & την αρχή της αναλογικότητας απέναντι στην ανωτέρω υπάλληλο...", αναφέρει μεταξύ άλλων η εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΜΕΑ. Το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση των 39 συμβάσεων και τη μη ανανέωση της σύμβασης της εργαζομένης κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Το ΚΕΜΕΑ θα προχωρήσει στην πρόσληψη του επόμενου ατόμου που ακολουθεί στον πίνακα κατάταξης στον κλάδο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στην διακήρυξη 1/2014 για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης  στην περιφέρεια ΑΜΘ και πρώην «θρακάρχης» Τέρενς Κουίκ,  όπως ανέφερε εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ,  «έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος με τις πράξεις του,  γιατί παραβίασε τις αρχές των Ανεξάρτ