fbpx Δημοπρασίες με ...τσουχτερές τιμές για πρώην Baracuda και Ακρογιάλι
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 1 Μαΐου, 2018 - 10:00
ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Δημοπρασίες με ...τσουχτερές τιμές για πρώην Baracuda και Ακρογιάλι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δημοπρασία
Παραλίες

Τιμές εκκίνησης ανά έτος 35.004 ευρώ και 24.504 ευρώ αντίστοιχα

Δήμητρα Συμεωνίδου

Επανέρχεται με νέες δημοπρασίες η ΕΤΑΔ στο παραλιακό μέτωπο του Φαναρίου, προκειμένου να επιτύχει την εκμίσθωση εκτάσεων που παραμένουν "ορφανές" τα τελευταία χρόνια, μετά και την αποχώρηση των παλαιών εκμισθωτών.

Και φέτος η ΕΤΑΔ επιλέγει να προχωρήσει στην απευθείας εκμίσθωση των τμημάτων αιγιαλού που έχει στη δικαιοδοσία της, αποκλείοντας τον Δήμο Κομοτηνής από τη διαδικασία. Επίσης δείχνει να επιμένει στα υψηλά μισθώματα, στοιχείο που λειτούργησε αποτρεπτικά στο παρελθόν για την εκμίσθωση των επίμαχων παραλιακών εκτάσεων.

Με μισθώματα της τάξης των 20.000 και 50.000 ευρώ οι περσινές δημοπρασίες κατέληξαν άγονες, αφού δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον.

Οι αντιδρώντες, ακριβώς για το ύψος του μισθώματος, επιβεβαιώθηκαν και η ΕΤΑΔ είχε αναγκαστεί να προχωρήσει στην επαναδημοπράτηση παραλιακών θέσεων μειώνοντας τα αρχικά μισθώματα. Και μπορεί να πέτυχε τη μίσθωση συγκεκριμένων εκτάσεων, όμως υπάρχουν τμήματα που θεωρούνται "φιλέτα" και αυτά παραμένουν κενά εκμισθωτών. 


24.504 ευρώ για το πρώην Ακρογιάλι
Ένα από αυτά είναι το πρώην Ακρογιάλι που δημοπρατείται με την αντίστοιχη θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων, στην ανατολική πλευρά του ακινήτου, με τιμή εκκίνησης τα 24.504 ευρώ. 


Συγκεκριμένα η δημοπρατούμενη έκταση περιλαμβάνει ένα κτίριο αναψυκτήριου (πρώην Ακρογιάλι) με την αντίστοιχη θέση για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων.

Το ακίνητο, όπου βρίσκεται το εν λόγω κτίριο, εμβαδού 411,57 τ.μ., είναι εμβαδού 1.133 τ.μ. Το κτίριο έχει τακτοποιηθεί με τον Ν 4178/2013 και είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κτίσμα έχει φθορές και χρήζει επεμβάσεων, αποκατάστασης στα δομικά του στοιχεία, στις Η/Μ εγκαταστάσεις, καθώς και στις πέργκολες του εξωτερικού χώρου. Η θέση ανάπτυξης των ομπρελοκαθισμάτων είναι εμβαδού 500 τ.μ.


Η έκταση ενδείκνυται για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εστίασης και αναψυχής και συνοδευτικών εκμεταλλεύσεων προς εξυπηρέτηση των λουόμενων και επισκεπτών της περιοχής.

Στην σύμβαση μίσθωσης, που θα υπογραφεί, θα περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο η πλήρης μελέτη της διαμόρφωσης και της εν γένει ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεων, θα υποβληθεί στην ΕΤΑΔ προς έγκριση.


Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής, με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να προτείνει στον μισθωτή παράταση της μίσθωσης για δύο ακόμα έτη από την λήξη της αρχικής σύμβασης.


Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους λήγει την Παρασκευή, 25 Μαΐου και ώρα 3 το μεσημέρι. Η τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ορίστηκε στο ποσό των 24.504 ευρώ ανά έτος μίσθωσης.


35.004 ευρώ για το πρώην Baracuda
Ένα ακόμα ακίνητο "φιλέτο" είναι αυτό του πρώην Baracuda, που δημοπρατείται με τιμή εκκίνησης τα 35.004 ευρώ ανά έτος. Πρόκειται για έκταση 24.480 τ.μ. μετά του έμπροσθεν αυτού αιγιαλού στη δυτική πλευρά του ακινήτου Φαναρίου, που προορίζεται για την τοποθέτηση καντίνας και την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων (3 θέσεις x 500 τ.μ.). Το ακίνητο δεν περιλαμβάνεται στην πράξη χαρακτηρισμού που έχει εκδοθεί για το ευρύτερο ακίνητο από το δασαρχείο, ούτε έχει εκδοθεί ειδικά για αυτό πράξη χαρακτηρισμού.


Στις χρήσεις του περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εστίασης και αναψυχής και συνοδευτικών εκμεταλλεύσεων προς εξυπηρέτηση των λουόμενων και επισκεπτών της περιοχής. Ο ανάδοχος εναλλακτικά, αντί για την τοποθέτηση καντίνας, δύναται να κατασκευάσει μόνιμες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των λουόμενων, εξαντλώντας τις πολεοδομικές δυνατότητες του ακινήτου, σύμφωνα με την εν ισχύ πολεοδομική και εν γένει νομοθεσία, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού των δαπανών για την κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών με μισθώματα. Οι εγκαταστάσεις αυτές μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα περιέχονται στο κύριο του ακινήτου και στη διοίκηση και διαχείριση της ΕΤΑΔ. Στη σύμβαση μίσθωσης, που θα υπογραφεί, θα περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο η πλήρης μελέτη της διαμόρφωσης και της εν γένει ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεων θα υποβληθεί στην ΕΤΑΔ προς έγκριση.


Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι κι εδώ τριετής, με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να προτείνει στον μισθωτή παράταση της μίσθωσης για δύο ακόμα έτη από την λήξη της αρχικής σύμβασης.


Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή, 25 Μαΐου και ώρα 3 το μεσημέρι, ενώ η τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα είναι 35.004 ευρώ ανά έτος.


ΠοιοΙ μπορούν να είναι υποψήφιοι
Και για τις δύο υπό δημοπράτηση εκτάσεις οι υποψήφιοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία αντίστοιχης επιχείρησης, ενώ θα πρέπει να έχουν άθροισμα κύκλου εργασιών για τα δύο διαχειριστικά έτη (2015, 2016) τουλάχιστον ίσο με 150.000,00€. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών που συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, να διαθέτει την προαναφερόμενη ικανότητα και εμπειρία. Επίσης, αρκεί ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, που συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, να διαθέτει την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω χρηματοοικονομική δυνατότητα.

Υποψήφιος ή µέλος υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) μπορεί να στηρίζεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες τρίτου προσώπου για την εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου χρηματοοικονομικής επάρκειας. Το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν θα δύναται να υποστηρίξει περισσότερους από έναν Υποψήφιο ή ένα µέλος Υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας). 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να προμηθεύονται τους γενικούς και ειδικούς όρους των διαγωνισμών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Όταν ο ανώτατος  θρησκευτικός ηγέτης, όπως ο Αρχιεπίσκοπος, ολισθαίνει σε ένα ατόπημα όπως φάνηκε εκ των υστέρων και δηλώνει ότι   «το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία, αλλά πολιτικό κόμμα και είναι