ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2017 - 11:00
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΕΛΙΝΑΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δημιουργία και λειτουργία Δομής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τους αγρότες του Δήμου Κομοτηνής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φελίνα Καζάκου
επιστολή
Δήμος Κομοτηνής

Πρόταση στο δήμαρχο να συμπεριληφθεί στα προτεινόμενα έργα που θα χρηματοδοτήσει ο Trans Adriatic Pipeline

Με επιστολή που απέστειλε στο Δήμο Κομοτηνής και συγκεκριμένα στην πρόεδρο του Δ.Σ., η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Εμείς …η πόλη» κα Καζάκου Φελίνα   ζητάει από τη διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής και από τον δήμαρχο να συμπεριληφθεί στα προτεινόμενα έργα που θα χρηματοδοτήσει ο Trans Adriatic Pipeline στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την χρηματοδότηση σχεδιασμού, δημιουργίας και λειτουργίας  Δομής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Ένα από τα βασικά στοιχεία των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που θα αποτελέσει την διαφοροποίηση μας ως Δήμος Κομοτηνής θα πρέπει να είναι η εξέλιξη του αγροτικού χώρου σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα της περιοχής.


Καθώς ο Δήμος Κομοτηνής είναι μια καθαρά αγροτική περιοχή και ο κλάδος της αγροτικής επιχειρηματικότητας είναι καθοριστικός για την τοπική οικονομία, την ίδια στιγμή που τα ποσοστά της ανεργίας παρουσιάζουν συνεχή αύξηση θα πρέπει ο Δήμος  Κομοτηνής να υποστηρίξει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων την εξέλιξη του κλάδου της γεωργίας  σε επιχειρηματικότητα.


Η πρόταση μας αφορά τη δημιουργία μιας  Δομής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας  που θα αποτελέσει ένα σημαντικό  και καινοτόμο αναπτυξιακό εργαλείο για το Δήμο Κομοτηνής και  για τη Ροδόπη. Πρόκειται για μια δομή, που μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει για τα επόμενα έτη,  που χαρακτηρίζονται  μεταβατικά αλλά και κρίσιμα από την  άποψη εξασφάλισης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Τομεακών χρηματοδοτήσεων.


Η χρηματοδότηση  αυτού του σπουδαίου έργου   προτείνουμε να προταθεί από το Δήμο Κομοτηνής και να υλοποιηθεί  μέσου του έργου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Trans Adriatic Pipeline, καθώς γνωρίζουμε ότι είναι στις προτεραιότητες των έργων που χρηματοδοτεί σε συνεργασία με τους εκάστοτε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για την στήριξη των Τοπικών Κοινωνιών. Ακολουθεί συνοπτική αναφορά ενεργειών και προσέγγισης των σημείων τα οποία  απαιτούνται να ερευνηθούν και  να υλοποιηθούν μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάπτυξη της αγροτικής  επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. 


Η δομή σε συνεργασία με άλλους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς)  θα μπορέσει να στηρίξει ουσιαστικά τον αγροτικό πληθυσμό.
Πιο συγκεκριμένα θα συμβάλει:


1 Στην προώθηση καινοτόμων μορφών και μεθόδων καλλιέργειας,  σε συνεργασία με τις Ενώσεις  Αγροτών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Ερευνητικά Ιδρύματα (ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργίας, βιολογική γεωργία, GIS, δικτυοκήπια, πιστοποιήσεις προϊόντων, νέες τεχνολογίες).


2 Στην εφαρμογή πρωτοπόρωνμεθόδων προώθησης και πώλησης των προϊόντων (νέες συσκευασίες, λογότυπα, e-marketing, websites), με σύμπραξη με πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών, αγρότες και παραγωγούς από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


3 Στη Δημιουργία οδηγού καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων. Συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Ο κύριος σκοπός θα είναι να σχεδιαστούν συγκεκριμένες συσκευασίες Αγροτικών προϊόντων οι οποίες θα μπορούν να παραχθούν από οικολογικά υλικά, για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων των Νέων Αγροτών. 


4 Εξειδικευμένες αρχές και αποτελεσματικές μέθοδοι μάρκετινγκ επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και οργάνωσης στον αγροτικό τομέα. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η ενίσχυση της κουλτούρας και του τρόπου σκέψης των νέων αγροτών καθώς και της παροχής πρακτικών άμεσα εφαρμόσιμων γνώσεων όσον αφορά την παραγωγή και προώθηση των προϊόντων τους, σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των καταναλωτών των προϊόντων τους και την επιχειρηματικότητα.


5 Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας της γεωργικής παραγωγής με τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής.


6 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Αγοράς Τοπικών προϊόντων. 


7 Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων. 


8 Προώθηση συνεργασιών ανάμεσα σε παραγωγούς και  αγροδιατροφικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της διασποράς παραγωγής των προϊόντων, με αποτέλεσμα τις πολλές μικρές παραγωγές που αδυνατούν να τροφοδοτήσουν ποσοτικά εξαγωγές.


9 Δημιουργία αγροδιατροφικού cluster - Διασύνδεση των τοπικών και αγροτικών προϊόντων με το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν.


10 Καταγραφή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


11 Σχεδιασμός και δημιουργία «Πράσινης Αγοράς». 


Ως Δημοτική παράταξη υποστηρίζαμε πάντα τον αναπτυξιακό ρόλο που πρέπει να έχει ο δήμος μας. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να το κάνουμε και πράξη.


Το να συμπεριληφθεί η πρότασή μας στην λίστα των έργων (μαζί με την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και του πάγιου εξοπλισμού) που έχουμε ήδη προτείνει, συμπληρώνουμε μια ολοκληρωμένη, ουσιαστική πρόταση που περιλαμβάνει όχι μόνο την κοινωνική διάσταση, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής μας κοινωνίας.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Καλά μας τα είπε ο πρώην υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας από την Κομοτηνή,  ότι το μεταναστευτικό οφείλεται βέβαια σε πολέμους, φτώχεια και  διεφθαρμένες καταστάσεις, σε χώρες της Ασίας κ