ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11 θέσεις εργασίας στην Κομοτηνή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ
προσλήψεις

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.  Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι/-ες άνεργοι/-ες στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι/-ες είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών (εφεξής ωφελούμενοι/-ες), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ωφελούμενοι/-ες πρέπει:

  • να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018)
  • να έχουν συμπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018).

Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ανέρχονται

  • για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως 1.040 ευρώ και
  • για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ.

Για τους ωφελούμενους/-ες οι οποίοι/-ες διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντιστοίχως:
Μεταπτυχιακό – α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ. Διδακτορικό – α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ.

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσονται συνολικά 86 θέσεις: Καβάλα 36 θέσεις, Δράμα 29 θέσεις, Ξάνθη 10 θέσεις, Κομοτηνή 11 θέσεις.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η αξιοπιστία και η ετοιμότητα  ενός κρατικού  η αυτοδιοικητικού μηχανισμού,  είτε των θεσμικών του οργάνων,  κρίνεται πάντοτε από την γρήγορη διαχείριση και από τις άμεσες λύσεις που προτείνονται όταν προκύπ