ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11 θέσεις εργασίας στην Κομοτηνή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ
προσλήψεις

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.  Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι/-ες άνεργοι/-ες στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι/-ες είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών (εφεξής ωφελούμενοι/-ες), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ωφελούμενοι/-ες πρέπει:

  • να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018)
  • να έχουν συμπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018).

Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ανέρχονται

  • για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως 1.040 ευρώ και
  • για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ.

Για τους ωφελούμενους/-ες οι οποίοι/-ες διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντιστοίχως:
Μεταπτυχιακό – α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ. Διδακτορικό – α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ.

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσονται συνολικά 86 θέσεις: Καβάλα 36 θέσεις, Δράμα 29 θέσεις, Ξάνθη 10 θέσεις, Κομοτηνή 11 θέσεις.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Το επιθυμούσαν  διακαώς πολλοί σύντροφοι της εναπομείνασας  πλέον παράταξης της «Περιφερειακής Αναγέννησης»,  να προχωρήσει το κόμμα τους σε διαγραφές των ανταρτών υποψηφίων,  όπως έπραξαν  σε Ήπειρο και Πελ