ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 11 Μαρτίου, 2017 - 11:00
ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΕΙΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Στη σωστή βάση η συζήτηση για τα νηπιαγωγεία και τη μειονότητα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Σχολεία
Εκπαίδευση
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ροδόπης

Αδιευκρίνιστος ο ρόλος του «συνεργάτη» και απαράδεκτο πως αρκεί να είναι «απόφοιτος ΑΕΙ» όσον αφορά την παιδαγωγική πράξη


Για τη στήριξη της χρήσης των μητρικών γλωσσών ως γλωσσών στήριξης διεκδικεί αύξηση της οργανικότητας σε νηπιαγωγεία όπου φοιτούν νήπια της μειονότητας ή γενικά νήπια με μητρική γλώσσα άλλη από την ελληνική

Δήμητρα Συμεωνίδου

Με τη συζήτηση σε εξέλιξη για το κρίσιμο θέμα της λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων και την εισαγωγή σε αυτά της μητρικής γλώσσας μελών της μειονότητας, ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες», παίρνει θέση και βάζει τη συζήτηση στη σωστή του βάση. 


Ο σύλλογος διατυπώνει τη σοβαρή του ανησυχία για τις τελευταίες ενέργειες σχετικά με την προσχολική αγωγή στην περιοχή και επιχειρεί μία σύντομη περιγραφή της πραγματικότητας, πριν διατυπώσει καίρια ερωτηματικά.  


Σύμφωνα με την περιγραφόμενη πραγματικότητα: «Με εξαίρεση την Κομοτηνή σε όλο τον υπόλοιπο νομό υπάρχει έλλειψη δημόσιων νηπιαγωγείων σε οικισμούς κατοικημένους από τη μειονότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα σημαντικό τμήμα των μαθητών-τριων της μειονότητας να εγγράφεται στην Α΄ δημοτικού των μειονοτικών ή των δημόσιων σχολείων χωρίς κανενός είδους προσχολική αγωγή. Υπάρχουν νηπιαγωγεία και παραρτήματα νηπιαγωγείων που ιδρύθηκαν με την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας της προσχολικής αγωγής (ως αποτέλεσμα της μεγάλης απεργίας του 2006 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) τα οποία παραμένουν δυστυχώς κλειστά. Η έλλειψη λειτουργίας νηπιαγωγείων καλύπτεται με ποικιλία ιδιωτικής φύσεως χώρων απασχόλησης νηπίων από διάφορους φορείς. Τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν υποδέχονται τα νήπια της μειονότητας σε ένα περιβάλλον κατ’ αρχήν αλλόφωνο σε σχέση με το έως τότε περιβάλλον τους. Τα νήπια της μειονότητας μπαίνουν σε ένα χώρο όπου ειδικά το πρώτο διάστημα δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν τόσο με τα άλλα παιδιά του νηπιαγωγείου (όπου υπάρχουν και νήπια της πλειονότητας) όσο και με τις νηπιαγωγούς».


Το παραπάνω φαινόμενο, αμβλύνεται, σύμφωνα με τον σύλλογο εκπαιδευτικών, όπου: «Οι  νηπιαγωγοί από προσωπικό ενδιαφέρον είτε μέσω των ελάχιστων έως σήμερα προγραμμάτων επιμόρφωσης, είτε λόγω της επί μακρόν εργασίας τους σε πολύγλωσσο περιβάλλον μπορούν να κατανοήσουν ή και να μιλήσουν τη μητρική γλώσσα των μαθητών. Οι τοπικές επιμέρους κοινότητες τόσο της μειονότητας όσο και της πλειονότητας έχουν αναπτυγμένες κοινωνικές επαφές και εκτός σχολικών χώρων σε βαθμό που στοιχεία των «άλλων» γλωσσών έχουν προσληφθεί από τα νήπια και των δύο κοινοτήτων πριν ακόμα φτάσουν στην ηλικία φοίτησης σε νηπιαγωγείο. Είναι γενικά κοινή εμπειρία των δασκάλων και άλλων εκπαιδευτικών και στο μειονοτικό και στο δημόσιο σχολείο πως τα νήπια της μειονότητας που έχουν φοιτήσει στο δημόσιο νηπιαγωγείο αναπτύσσουν ταχύτερα δεξιότητες χρήσης τόσο της μητρικής τους όσο και της ελληνικής γλώσσας σε όποιο δημοτικό και αν πάνε μετά σε σχέση με τα νήπια που δεν έχουν φοιτήσει σε δημόσιο νηπιαγωγείο».


Με βάση όλα τα παραπάνω ο σύλλογος εκπαιδευτικών ΠΕ Ροδόπης θεωρεί «απολύτως απαραίτητη την καθολική φοίτηση όλων των παιδιών (άρα και της μειονότητας) στο δημόσιο δωρεάν νηπιαγωγείο. Διεκδικούμε άλλωστε σαν πάγιο αίτημα την δίχρονη δημόσια και δωρεάν καθολική υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Θεωρεί απαράδεκτη την οποιαδήποτε προσπάθεια και από οποιονδήποτε να μην λειτουργήσει δημόσιο δωρεάν νηπιαγωγείο ή την απόπειρα αντικατάστασής του από οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικό «νηπιαγωγείο» ή παιδικό σταθμό, γιατί στερεί από τα νήπια την δωρεάν κάλυψη των μορφωτικών αναγκών τους. Ταυτόχρονα ισοδυναμεί με την κατάργηση θέσεων εργασίας για τη δημόσια εκπαίδευση αλλά και προσπάθεια αντικατάστασής της από την ιδιωτική. Η πολυπολιτισμική Θράκη χρόνια τώρα σέβεται την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτών των ανθρώπων και οι νηπιαγωγοί της αποδεχόμενοι την διαφορετικότητα των παιδιών εργάζονται με ζήλο, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια και παρακολουθώντας επιμορφώσεις έχουν καταφέρει να καλλιεργήσουν, στηριζόμενοι στη μητρική γλώσσα αυτών των παιδιών και την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη».


ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος «Τρεις ιεράρχες» κάνει ειδική μνεία στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», το οποίο προβλέπεται η συμμετοχή συνεργάτη/τριας στην αίθουσα του νηπιαγωγείου πέραν του/της νηπιαγωγού, μέλους της μειονότητας με πτυχία ελληνικού ΑΕΙ.


Η χρησιμοποιούμενη φρασεολογία, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, αναδεικνύει αμέσως σοβαρά ζητήματα:
1. Επιρρίπτει την ευθύνη στις νηπιαγωγούς για τη σημερινή πραγματικότητα μη φοίτησης των νηπίων της μειονότητας στο δημόσιο νηπιαγωγείο, αφού θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή συνεργάτη. 


2. Εισάγει στο δημόσιο σχολείο προσωπικό με αδιευκρίνιστες εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα. 
3. Θεωρούμε πως είναι τουλάχιστον αδιευκρίνιστος ο ρόλος του «συνεργάτη» και εν τέλει θεωρούμε απαράδεκτο πως αρκεί να είναι «απόφοιτος ΑΕΙ» όσον αφορά την παιδαγωγική πράξη. 


4. Πουθενά δεν διευκρινίζεται από πού απορρέει επιστημονικά η ανάγκη ειδικά για έναν τέτοιο συνεργάτη και ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του. Θεωρούμε ως αντιπαιδαγωγική την οποιαδήποτε παρέμβαση και παρουσία μέσα στις αίθουσες των νηπιαγωγείων, προσωπικού που απλά θα κληθεί να παίξει το ρόλο του ενδιάμεσου – διερμηνέα μεταξύ νηπίων και νηπιαγωγού. Τέτοια περίπτωση θα αποτελεί εμπόδιο στη άμεση επαφή και παιδαγωγική αλληλεπίδραση του νηπίου με τον/την νηπιαγωγό και στην ανάπτυξη των γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων του νηπίου. 
5. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός έρευνας και δράσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής. 
6. Στο Π.Δ. 20098 δεν προβλέπεται η συμμετοχή συνεργάτη στο δημόσιο Νηπιαγωγείο.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο σύλλογος δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών όλων των νηπίων αλλά και την εμπειρία και τα εργασιακά δικαιώματα κάθε εκπαιδευτικού. 
1. Διεκδικεί την άμεση (από την επόμενη σχολική χρονιά) λειτουργία όλων των υπαρχόντων δημόσιων νηπιαγωγείων και παραρτημάτων τους. Διεκδικεί την ίδρυση και λειτουργία και άλλων όπου δεν υπάρχουν σε όλο το νομό.


2. Διεκδικεί τους μαζικούς διορισμούς νηπιαγωγών κόντρα στις επιταγές των μνημονιακών πολιτικών έτσι ώστε να καλυφθεί με μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κάθε εκπαιδευτικό έργο. Να οριστεί βάσει υπαρχόντων διατάξεων του ν.156685 η οργανικότητα στα νηπιαγωγεία της περιοχής στο 115. Άλλωστε διεκδικούμε την αναλογία 115 για τα νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα. 


3. Διεκδικεί περαιτέρω μειωμένη αναλογία μαθητών (προερχόμενων από τη μειονότητα) ανά νηπιαγωγό είτε με τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων (όπου αυτό είναι εφικτό) είτε με την τοποθέτηση επιπλέον νηπιαγωγού στην τάξη ώστε η αναλογία να καταλήξει στου 2 νηπιαγωγούς ανά 25 νήπια – προνήπια.


4. Για τη στήριξη της χρήσης των μητρικών γλωσσών ως γλωσσών στήριξης διεκδικεί αύξηση της οργανικότητας σε νηπιαγωγεία όπου φοιτούν νήπια της μειονότητας ή γενικά νήπια με μητρική γλώσσα άλλη από την ελληνική ώστε να αντιστοιχούν 2 νηπιαγωγοί απόφοιτοι Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ανά τμήμα νηπιαγωγείου που θα έχουν προσληφθεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και με ενιαίο τρόπο (όπως όλοι/ες οι νηπιαγωγοί) για τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής πράξης. 


Σημειώνουμε πως νηπιαγωγοί, απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας φυσικοί ή μη ομιλητές των μητρικών γλωσσών της μειονότητας, έχουν έτσι κι αλλιώς κάθε δικαίωμα τοποθέτησης σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία (όπου φοιτούν ή όχι νήπια της μειονότητας) όπως κάθε άλλος/η νηπιαγωγός. 


5. Διεκδικεί την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του παιδαγωγικού υλικού. Το πλούσιο και ανανεωμένο παιδαγωγικό υλικό μπορεί να γεφυρώσει το γλωσσικό χάσμα. Αντίθετα πρόχειρες και ελλειμματικές υποδομές αποτελούν τροχοπέδη στη φοίτηση των νηπίων με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό απουσιών ή φοίτησή τους σε κατά τόπους παιδοφυλακτήρια.  Μεγάλος αριθμός νηπιαγωγείων σε χωριά της μειονότητας είναι προκάτ με τεράστια θερμο-υγρομονωτικά προβλήματα, τουαλέτες σε εξωτερικό χώρο και περιορισμένο χώρο για να κινηθούν τα παιδιά και να παραχθεί με άνεση το παιδαγωγικό έργο. Η υποβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα είναι γεγονός εξαιτίας των πολιτικών των μνημονίων και πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης στην εκπαίδευση με μόνιμους διορισμούς και χτίσιμο νέων σχολείων και ακόμα περισσότερο σε μια ευαίσθητη περιοχή σαν τη δική μας. 


6. Για τη διευκόλυνση του παραπάνω διεκδικεί και θεωρεί απαραίτητη την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκμάθησης των μητρικών γλωσσών για όλους τους εκπαιδευτικούς της περιοχής από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς ώστε άμεσα να είναι δυνατή η επικοινωνία με τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες της μειονότητας. 
Βασικό αίτημα, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Ροδόπης είναι η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ημερολόγιο