ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου, 2016 - 11:00
ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Μοναχικοί ηλικιωμένοι εξαιρούνται από το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
επίδομα
Συνταξιούχοι
Ροδόπη

Κατάθεση αιτήσεων στα ΚΕΠ μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
 

Μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου κατατίθενται οι αιτήσεις για το Επίδομα Εισοδηματικής Ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το οποίο όμως στο νομό Ροδόπης θα λάβουν ελάχιστοι δικαιούχοι, καθώς από αυτό αποκλείονται οι μοναχικοί ηλικιωμένοι που αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων των ορεινών και μειονεκτικών οικισμών του νομού μας. 


Όπως είναι γνωστό με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και αναπλ. Οικονομικών  έχουν ήδη καθοριστεί η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για το επίδομα εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι μόνο οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.   Ως οικογένεια θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.


Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:


Σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) ετησίως και  


Σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00). 
Στο νομό Ροδόπης το επίδομα θα λάβουν οι εξής περιοχές: Επαρχία Κομοτηνής, Κοινότητες: Αμαξάδων (οικ. Κατσίκας, Μοναχών), Ασωμάτων (οικ. Άνω Φωλίας), Γρατινής (οικ. Γρατινής, Άνω Δροσίνης, Άρδειας, Δρύμης, Καλλυντηρίου, Ομηρικού, Πάτερμα, Κάτω Δροσίνης, Ν. Καλλυντηρίου, Σιδηράδων και Στυλαριου). Ιάσμου(οικ. Αστραίας, Ευθυμου, Ιππικού, Μελίταινας, Πολυάρνου, Ταγγαίου, και Τάλλης), Κάλχαντος (οικ. Ιάμπολης, Τυχηρού, Μεγάλης Άδας, Μύτικα, Σαρακηνής). Οργάνης, Πανδρόσου, Πολυάνθου (εκτός οικ. Πολυάνθου), Σώστου (οικ. Κερασέας, Πόας). 


Επαρχία Σαπών, Κοινότητες: Αρριανών (οικ. Κιζαρίου, Νέας, Στροφής, Αγιοχωρίου, Πλαγιάς, Κίνυρας, Νικητών, Εβρενού και Ιασίου), Κέχρου, Νέας Σάντας, Φιλλύρας (οικ Δαρμένης, Δροσιάς, Εσοχής, Ραγάδας, Σκιάδας).


Τα  δικαιολογητικά  που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού 

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
 Βεβαίωση του δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. 
 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα του 2015) 
Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Πριν από δύο  ημέρες άρχισε να ειδοποιεί τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του, αλλά και τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια,  ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης, προκειμένου να τους ανακοινώσει