ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 21 Απριλίου, 2017 - 11:00
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής υλοποιεί το ΔΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκπαίδευση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελληνική Φιλολογία
Ειδική Αγωγή

Είκοσι θέσεις για το τμήμα που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 60 θέσεις συνολικά για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης». Από αυτές οι 20 θέσεις θα είναι για το τμήμα που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ και οι 40 για το τμήμα που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 


Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην διεύθυνση: https://goo.gl/forms/9jjtjvjjm2RYGydr2 και φάκελο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά:
α) Για το τμήμα της Κομοτηνής: στη Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είτε ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας φακέλου αλληλογραφίας η παρακάτω καταληκτική ημερομηνία) μέχρι τις 03/05/2017 στην παρακάτω διεύθυνση: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, 69100.


β) Για το τμήμα της Αθήνας: στο Πρωτόκολλο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος είτε ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας φακέλου αλληλογραφίας η παρακάτω καταληκτική ημερομηνία) μέχρι τις 03/05/2017 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 27 – 15310 Αγ. Παρασκευή, Αττική
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της μοριοδότησης των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα κατατεθούν στο φάκελο καθώς και της βαθμολογίας της συνέντευξης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 100 μόρια. 


Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» συνολικά και για τα δύο έτη, είναι 3.900 ευρώ, ήτοι 1.950 ευρώ ετησίως, και καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου (975 ευρώ για έκαστο εξάμηνο).


Προβλέπονται 6 υποτροφίες της τάξης του 50% ως εξής:
α) Σε 3 φοιτητές οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και θα έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ.
β) Σε 3 φοιτητές με ειδικές ανάγκες οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και θα έχουν εισόδημα κάτω των 8.000 ευρώ.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Συμβολική προφανώς, αλλά  και επικοινωνιακού χαρακτήρα περισσότερο,  ήταν η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου παρόντος του πρωθυπουργού, στο ακριτικό Καστελόριζο,  που προσπάθησε να συνδυάσει πλήθος μηνυμά

Ημερολόγιο