ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 17 Ιουνίου, 2017 - 11:00
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Σύγκλητος του ΔΠΘ καταδικάζει τις αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αθανάσιος Καραμπίνης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θ. Καραμπίνης: «Το υπουργείο Παιδείας μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε λύκεια»

Δήμος Μπακιρτζάκης

Με μία ανακοίνωση που κατακεραυνώνει τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων, η σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει τη δυσαρέσκειά της προς το υπουργείο Παιδείας. Την ίδια ώρα, καλεί τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου, να συνεχίσει τη διαβούλευση «σε στενή και ειλικρινή συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, στην κατεύθυνση μιας πραγματικά σύγχρονης μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. 


Οι θέσεις της συγκλήτου, είναι οι εξής: 
 

α) το Σχέδιο Νόμου δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση το νέο, σύγχρονο, θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται, ώστε να παρέχονται στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου και της θέσης του στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας, υπηρετώντας παράλληλα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

β) Αποτελεί ευθεία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου,  περιλαμβάνει υπερ-ρυθμίσεις και περιγράφει λεπτομερώς διαδικασίες που ανήκουν σε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σε βαθμό που υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επιπλέον, αναβαθμίζει σημαντικά και δυσανάλογα προς την έννοια του αυτοδιοίκητου τη δυνατότητα παρέμβασης του υπουργού Παιδείας, για ποικίλα και σημαντικά θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου (π.χ. διατάξεις για συγχώνευση ή κατάργηση Α.Ε.Ι. από τον υπουργό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. και περιορισμοί της δυνατότητας επανεκλογής μελών οργάνων Διοίκησης). 

γ) Συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις που περιορίζουν τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (π.χ. διατάξεις για την οργάνωση προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών σε ξένη γλώσσα, την οργάνωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με Ιδρύματα της αλλοδαπής και διδακτορικών με συνεπίβλεψη).

δ) Δυσχεραίνει σημαντικά τις διαδικασίες αναζήτησης και διάθεσης πόρων από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, με βάση τους κανόνες χρηστής διοίκησης και κοινωνικής λογοδοσίας, που σε συνδυασμό με την ελλιπή κρατική επιχορήγηση είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην οικονομική και παραγωγική παράλυση του Ιδρύματος (π.χ. διατάξεις για τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας).

ε) Αγνοεί τις σύγχρονες αρχές διοίκησης, προάγοντας ένα διοικητικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνεργασιών, γραφειοκρατία, δυσκινησία και μειωμένη αποτελεσματικότητα, τόσο για τη λήψη όσο και για την υλοποίηση διοικητικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος (π.χ. διατάξεις για τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και την εκλογή πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων).


στ) Θέτει σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, αντί να ορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία και να αφήνει τα θέματα που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων στην αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου.


ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ 
Απογοητευμένος από τη στάση του υπουργείου εμφανίστηκε στη συχνότητα του ράδιο Χρόνος 87.5fm ο πρύτανης του ΔΠΘ, Θανάσης Καραμπίνης, κληθείς να σχολιάσει τις αλλαγές. Η άποψή του είναι ότι το νέο νομοσχέδιο μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε λύκεια, ενώ σε όλα όσα περιέχει βλέπει μόνο ένα θετικό, το οποίο είναι «μια πρόταση που είχε κάνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην προ προηγούμενη σύνοδο των πρυτάνεων έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς όπως και άλλα πανεπιστήμια ήδη τα έχουνε κάνει, να ιδρύσουμε δομές δια βίου μάθησης για να εκπαιδεύσουμε και τους κατοίκους της περιοχής» όπως είπε χαρακτηριστικά. 


«Είναι ένα νομοσχέδιο που στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά κάνει τα πανεπιστήμια λύκεια σε όλους τους βαθμούς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που είχαμε εμείς» σχολίασε ο κος Καραμπίνης και συνέχισε: «το ελάχιστο αυτοδιοίκητο που είχαμε χάνεται. Δεν μπορεί ο υπουργός να συγχωνεύει κατά το δοκούν πανεπιστήμια, να τα κλείνει, να τα ιδρύει -αυτό περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Δηλαδή, αν δεν του αρέσει ο πρύτανης αντί να τον στέλνει στο πειθαρχικό κλείνει το πανεπιστήμιο! Έχει τέτοια δυνατότητα! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όσο καλός υπουργός και να είναι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα ούτε όλα τα υπόλοιπα -για να μην μιλήσουμε για τις εκλογές των οργάνων. Φανταστείτε τώρα να είναι δύο που να έχουν διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου και ο ένας να είναι πρύτανης και ο άλλος αντιπρύτανης αν θα μπορέσει ποτέ το πανεπιστήμιο να πάει μπροστά» παρατήρησε ο πρύτανης. 


Μεταξύ άλλων σχολίασε και τους περιορισμούς που τίθενται αναφορικά με εξ αποστάσεως και τα ξενόγλωσσα προγράμματα των πανεπιστήμιων, μιας και το ΔΠΘ θέλει να εκπονήσει τέτοιου είδους προγράμματα: «Δεν κατανοώ τον λόγο γιατί εμείς για να κάνουμε εξ' αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να πάρουμε έγκριση από το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο ή για να κάνουμε ξενόγλωσσο τμήμα θα πρέπει να μας το εγκρίνει το διεθνές πανεπιστήμιο. Το διεθνές πανεπιστήμιο έχει 10 καθηγητές εμείς έχουμε 600, δεν κατανοώ. Μάλλον, κατανοώ... γιατί οι διοικήσεις σε αυτά τα δύο πανεπιστήμια είναι διοικήσεις οι οποίες δεν εκλέγονται και διορίζονται».


Ο κος Καραμπίνης ενέταξε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην συνολική προσπάθεια συρρίκνωσης των πανεπιστημίων, που ο ίδιος παρατηρεί, και συγκεκριμενοποιώντας την άποψη του στο Δημοκρίτειο, διερωτήθηκε: «θεωρούμε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα μπορούσε να γίνει μια τεράστια πανεπιστημιούπολη που να απευθύνεται κυρίως στο εξωτερικό και να έρχονται να σπουδάζουν εδώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στην Κύπρο και να πληρώνουνε και να μην έρχονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γιατί να φεύγει αυτό το συνάλλαγμα, γιατί τα παιδιά να πηγαίνουν στην Φιλιππούπολη, γιατί να μην φέρνουμε και εμείς από το εξωτερικό παιδιά και να μην κάνουμε αγγλόφωνα τμήματα; Γιατί αυτά τα ωραία κτίρια, τους καθηγητές, τους εξοπλισμούς να μην τα εκμεταλλευτούμε για την χώρα. Αυτά έγιναν με λεφτά φορολογουμένων γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε; Δεν μας το επιτρέπουνε!»


«Είναι ένα νομοσχέδιο που σε ότι αφορά το πανεπιστήμιό μας θα μας πάει πάρα πολύ πίσω σε όλους τους τομείς και δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουμε να κρατηθούμε έτσι όπως είμαστε» σχολίασε καταλήγοντας ο κος Καραμπίνης, που επίσης τόνισε και τα άλλα προβλήματα που έχει το ίδρυμα από την υφιστάμενη κατάσταση όπως η δέσμευση των χρημάτων του λόγω της κρίσης, καθώς και τους περιορισμούς στην αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας. Ολοκλήρωσε την παρέμβαση του, ζητώντας από τον υπουργό «να συνεχίσει τον διάλογο και να λάβει υπόψη όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, όχι το Δημοκρίτειο μόνο, η σύνοδος των πρυτάνεων, τα άλλα πανεπιστήμια...Βλέπω ότι νομοσχέδιο δεν έχει λάβει κάτι υπόψη. Θίγει όλα τα πανεπιστήμια. Ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική».

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ίσως με το δίκιο του ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης ότι στο μεγαλύτερο Δήμο της Ροδόπης μετά το Δήμο Κομοτηνής, στον Δήμο Ιάσμου συγ

Ημερολόγιο