ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου, 2017 - 11:00
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ

Δωρεάν γάλα και για τους εργαζόμενους κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Κομοτηνής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δήμος Κομοτηνής
Γάλα
Εργαζόμενοι

Χορήγηση ενός  λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση σε 216 εργαζόμενους

Δήμητρα Συμεωνίδου

Στην χορήγηση δωρεάν γάλατος και στους εργαζόμενους κοινωφελούς εργασίας, αλλά και στους εργαζόμενους με συμβάσεις ΙΔΟΧ, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 2018, προχώρησε ο Δήμος Κομοτηνής.


Ο Δήμος Κομοτηνής, μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε το 2015  ανέθεσε την προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου, για το έτη 2016 & 2017, στην εταιρεία Δ. Λαγάκης Α.Ε. Η σύμβαση που υπογράφηκε στις 15/02/2016 και λήγει στις 31/12/2017, αφορούσε τη χορήγηση γάλακτος σε 105 δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και μέχρι του ποσού των 22.730,40 €. Όμως το ποσό αυτό δεν καλύπτει το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων με τα σημερινά δεδομένα.


Ο αριθμός των δικαιούχων διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τον αρχικά υπολογιζόμενο αριθμό υπαλλήλων, διότι ο οι υπάλληλοι με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ήταν 30 για κάθε έτος. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 οι συμβάσεις των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. των δύο προηγούμενων ετών παρατάθηκαν μέχρι 31 Μαρτίου 2018, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να ανέρχεται πλέον σε 58. Επίσης, κατά την ημερομηνία σύνταξης της μελέτης (09/07/2015) για την προμήθεια γάλακτος, δεν ήταν γνωστή η προκήρυξη (αριθμ. 1/2017) για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.


Σύμφωνα με τον Οδηγό ωφελουμένων των δράσεων για την προώθηση απασχόλησης σε Δήμους – θύλακες ανεργίας μέσω των νέων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας, στην κατηγορία απασχολούμενων στην καθαριότητα και σε άλλες εργασίες που εμπίπτουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για τη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας που αφορούν το μόνιμο προσωπικό των δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας.


Σύμφωνα, λοιπόν, με τα σημερινά δεδομένα δωρεάν γάλα δικαιούνται 74 μόνιμοι υπάλληλοι, 58 με σύμβαση ΙΔΟΧ και 84 ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Το σύνολο ανέρχεται σε 216 εργαζόμενους στον Δήμο Κομοτηνής. 


Η χορήγηση γάλατος θα γίνει, με την υπάρχουσα σύμβαση, για τις εργάσιμες ημέρες από 01/10/2017 και μέχρι 31/12/2017 και η επιπλέον δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 6.479,71 € με Φ.Π.Α.. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής που συνεδρίασε στις 26 Σεπτεμβρίου  ενέκρινε την παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής με επιπλέον δαπάνη από τον ίδιο ανάδοχο. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Αφού εξέφρασαν τις αντιρρήσεις  και τους προβληματισμούς τους οι σύμβουλοι,  μετά την απόφαση του δημάρχου να μην θέσει εκ  νέου υποψηφιότητα  στις επόμενες εκλογές και αφού ξεπέρασαν  το πρώτο σοκ,  πολλοί