ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, 2018 - 11:00
ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ "ΠΑΓΩΝΟΥΝ"

Δήμοι Ροδόπης: Προσαρμογή στο Μητρώο Πολιτών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μητρώο Πολιτών
Ληξιαρχείο
Δήμοι
Πολίτες
Δήμος Κομοτηνής

Από 12 Ιανουαρίου στις 15:00 μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου "παγώνουν" οι ενέργειες ενημέρωσης στα Δημοτολόγια της χώρας


Από τις 16 Ιανουαρίου στις 15:00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων

Διονύσης Βοργιάς

Στο "Μητρώο Πολιτών" μπαίνουν οι δήμοι της χώρας και, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, "παγώνουν" για κάποιο χρονικό διάστημα τα Δημοτολόγια και τα Ληξιαρχεία στους κατά τόπους δήμους. 


Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράψαντος "Ψηφιακή Σύγκλιση" ολοκληρώνεται το έργο του "Μητρώου Πολιτών", που αφορά στους 325 δήμους της χώρας. Μάλιστα, άμεσα έχει ξεκινήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων, καθώς και η εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας του Μητρώου.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το Μητρώο Πολιτών συνίσταται στην δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων, που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο) και των δηµοτολογικών εγγραφών (Εθνικό ∆ηµοτολόγιο), η οποία βάση τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και όπου µέσω µίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες των ∆ήµων - αρµόδιοι υπάλληλοι ληξιαρχείου και δημοτολογίου - θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστηµα, προκειμένου να καταχωρούν ληξιαρχικές πράξεις και δηµοτολογικές εγγραφές, να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δηµοτολογίου.


Η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών αποβλέπει τόσο στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και στην προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισµού της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης και θα συµβάλλει σηµαντικά στη εκκαθάριση και επικαιροποίηση άλλων κρίσιµων εξειδικευμένων μητρώων που τηρούνται από φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆ιαπιστευµένοι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν αυτοματοποιημένα από το Μητρώο Πολιτών στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων και στοιχεία αστικής και δηµοτικής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών καθώς και των αλλοδαπών για τους οποίους υφίστανται ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα.


Αποτέλεσµα της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών θα είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του τόσο µε τους ∆ήµους της Χώρας (είτε τα Ληξιαρχεία ή τα ∆ηµοτολόγιά τους), όσο και µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, µε αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την κεντρική βάση του Μητρώου Πολιτών.


"ΠΑΓΩΝΕΙ" Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
Σύμφωνα με ενημέρωση του Πάνου Σκουρλέτη προς τους δήμους της χώρας, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος μητρώο πολιτών ορίστηκε η 22α Ιανουαρίου 2018. Ενόψει της έναρξης λειτουργίας οι Δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων τους, ως ακολούθως:


Α. Λειτουργία Δημοτολογίων:
Από τις 12 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 ως τις 21 Ιανουαρίου και ώρα 15:00, παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα δημοτολόγια των δήμων της χώρας. Δηλαδή δεν διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στην καταχώριση είτε στα βιβλία δημοτολογίου είτε στις τοπικές βάσεις δηματολογίων. 


Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να διενεργηθεί μόνον εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) ως εκ τούτου δεν δύνανται να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας, μέσω διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣΕΔ και να διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς. Εκτός από εξαιρέσεις.


Β. Λειτουργία Ληξιαρχείων:
Από τις 16 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΛΣΗΠ) και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.


Όταν οι πολίτες αιτούνται αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, θα χορηγούνται φωτοαντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα Ληξιαρχικά Βιβλία, είτε αυτά είναι τα χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία προς της έναρξης λειτουργίας του ΠΛΣΗΠ (προ Μαΐου 2013) είτε τα εκτυπωμένα φύλλα του ΠΣΛΗΠ που πλέον μετά την έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ αποτελούν το Ληξιαρχικό βιβλίο. Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου και 21 Ιανουαρίου, η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε "χειρόγραφα" ληξιαρχικά βιβλία.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Αναφερθήκαμε χθες στο Ιεροσπουδαστήριο της Κομοτηνής και την συνεχιζόμενη κατάληψη από τους μαθητές εδώ και καιρό,  που διαμαρτύρονται για την μείωση της διδασκαλίας των μαθημάτων στη μητρική γλώσσα και στα