ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 1 Μαρτίου, 2018 - 11:00
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νέος κανονισμός για την εμποροπανήγυρη στα Φατίργιακα

ΓΕΝΙΚΑ
Φατήριακα
Πανηγύρι
Δημοτικό Συμβούλιο

 Κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εμποροπανήγυρης

Στην τροποποίηση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που διεξάγεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο εορτασμού της εορτής της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος στην Αίγειρο, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Φεβρουαρίου 2018. Πρόκειται για κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.


Ο κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων», το άρθρο 79 Ν. 3463/2006 περί «Κανονιστικών Αποφάσεων», το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», το άρθρο 2 (Ορισμοί), 38 (εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) και άρθρο 59 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4497/2017 και κάθε άλλο άρθρο σχετικό του παρόντος νόμου, το άρθρο 39 (υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο) του Ν. 4497/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου. 


Σύμφωνα με το άρθρο 5 δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τα οποία διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας η οποία εκδίδεται από το δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών και σύμφωνα με τα εξής ποσοστά:


α)    πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70%.

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'.

β)     πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20%


γ)     αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%. 


Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την κατηγορία (α) ο αριθμός των θέσεων της κατηγορίας αυτής προστίθεται στον αριθμό της (β) και (γ) κατηγορίας με αναλογία 2:1 αντίστοιχα. Τέλος αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από την κατηγορία (β) οι θέσεις της  προστίθενται στον αριθμό της (γ) κατηγορίας.


Σύμφωνα με το άρθρο 8 για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης χρονικής ισχύος 2 ημερών, (22 και 23 Αυγούστου 2017) για κάθε συμμετέχοντα.

Ο αριθμός των εγκρίσεων θα ανέρχεται σε 120, συν μία έγκριση για ψυχαγωγικά παιχνίδια, όσες δηλαδή και οι προσφερόμενες θέσεις και σε ποσοστό, για φυσικά, τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για ασημικά και faux bijou (φο μπιζού) 16,67% ήτοι 20 εγκρίσεις, για βιβλία 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για νικροεργαλεία 5% ήτοι 6 εγκρίσεις, για είδη λαϊκής τέχνης 3,33% ήτοι 4 εγκρίσεις για είδη δώρων και διακόσμησης 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για είδη οικιακής χρήσης – υαλικά 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για καλλυντικά 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για λευκά είδη – είδη προικός 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για εκκλησιαστικά είδη 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για είδη ένδυσης –υπόδησης 4,17% ήτοι 5 εγκρίσεις, για αξεσουάρ ένδυσης 2,5% ήτοι 3 εγκρίσεις, για παιδικά παιχνίδια 41,67% ήτοι 50 εγκρίσεις, για παραδοσιακά προϊόντα (τραχανάς, χυλοπίτες, μέλι κ.λ.π.) 2,5% ήτοι 3 εγκρίσεις, για νωπά και αποξηραμένα φρούτα 1,67% ήτοι 2 εγκρίσεις, για παραδοσιακά γλυκά (παστέλια, χαλβάδες κ.λ.π.) - παγωτά 4,17% ήτοι 5 εγκρίσεις, για μαλλί γριάς και λουκουμάδες 3,33% ήτοι 4 εγκρίσεις, για παρασκευοποιηµένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια - λουκάνικα - σάντουιτς - πατάτες κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα 3,33% ήτοι 4 εγκρίσεις.


Ειδικά για τη λειτουργία του λούνα-παρκ, σύμφωνα με το άρθρο 10, στην θέση που ορίζεται, απαιτούνται, εκτός των άλλων και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εφαρμόζεται το άρθρο 39 (υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο) του Ν. 4497/2017. Αν οι αιτηθέντες είναι περισσότεροι του ενός θα διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης.


Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με άρθρο 14 του Κανονισμού διενεργείται έλεγχος νομιμότητας και επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις, όταν διαπιστωθούν παραβάσεις. Ο έλεγχος, οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς επίσης και η επιβολή - είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων, καθώς επίσης και η Διοικητική και δικαστική προστασία καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 51, 52, 53, 54, 55, 56  και 57 του Ν. 4497/2017.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Καλά μας τα είπε ο πρώην υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας από την Κομοτηνή,  ότι το μεταναστευτικό οφείλεται βέβαια σε πολέμους, φτώχεια και  διεφθαρμένες καταστάσεις, σε χώρες της Ασίας κ