ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου, 2017 - 11:00
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ροδόπη: 19 σχολεία στην κατηγορία «Δυσπρόσιτα», σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Μειονοτική Εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας

Προτείνεται να μοριοδοτηθούν από 10 έως 14 μόρια

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχωρά στον επανακαθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους.


Για τη διαμόρφωση της πρότασης που υποβάλλεται προς τα αρμόδια όργανα από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ έχει ληφθεί υπόψη η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως έχει ήδη σταλεί στα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβουλία (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ), και στην κατηγορία δυσπρόσιτα κατατάσσονται όλες οι σχολικές μονάδες που προτείνεται να μοριοδοτηθούν από 10 έως 14 μόρια. Τα σχολεία αυτά:


α) βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του νομού
β) βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο
γ) είναι σε νησιωτικές ή/και παραμεθόριες περιοχές
δ) είναι δύσκολα προσβάσιμα λόγω των ιδιαίτερων συγκοινωνιακών συνθηκών και
ε) έχουν, συνήθως, μικρή οργανικότητα


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1351/1983(56Α), άρθρο 7, παρ. 13γ, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες.


Το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με στόχο τον επανακαθορισμό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην κατηγορία «Δυσπρόσιτα», καλεί α) το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και β) το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) να υποβάλουν έως τις 22 Ιανουαρίου 2018 τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Στην πρόταση που έχει διαμορφωθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ κατατάσσονται στην κατηγορία «Δυσπρόσιτα» συνολικά 556 σχολικές μονάδες, που προτείνεται μοριοδοτηθούν από 10 έως 14 μόρια. 


Στον κατάλογο με τα 556 σχολεία που προτείνονται από το ΥΠΠΕΘ, βρίσκονται 19 σχολεία της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης του νομού Ροδόπης. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα σχολεία και η προτεινόμενη μοριοδότηση (νέα – παλιά-προταθείσα από το ΠΥΣΠΕ): 

ΣΧΟΛΕΙΑ                                                 ΝΕΑ 
ΜΟΡΙΑ    ΠΑΛΙΑ 
ΜΟΡΙΑ    ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΥΣΠΕ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ    12    8    14
1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚ. ΚΕΧΡΟΥ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ    14    8    8
1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΓΑΔΑΣ    11    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΓΑΔΑ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β  ΡΑΓΑΔΑΣ    11    8    8
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΧΡΟΥ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΧΡΟΥ    14    8    8
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΧΡΟΣ - ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ    14    8    8
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΔΡΑΣ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΔΡΑΣ    14    8    8
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ    14    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΥ    14    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑΣ    14    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΛΟΗΣ    14    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ    14    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ    10    8    8
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ    10    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ    14    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣ    12    8    14
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ    14    8    8
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Καλά μας τα είπε ο πρώην υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας από την Κομοτηνή,  ότι το μεταναστευτικό οφείλεται βέβαια σε πολέμους, φτώχεια και  διεφθαρμένες καταστάσεις, σε χώρες της Ασίας κ