ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2015 - 00:00
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ο δημόσιος υπάλληλος με την εργασία - πρότυπο στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
GIS Περιβαλλοντικών Αδειών και Δεδομένων: Μια εφαρμογή μηδενικού κόστους από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας

Την ηθική αμοιβή του επαίνου απένειμε ο περιφερειάρχης στον Ευάγγελο Μαλκάκη αν. προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας, για πράξη εξαιρετική εκτός ωραρίου εργασίας και πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων, καθώς ο ανωτέρω υπάλληλος επέδειξε απαράμιλλο επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και ζήλο

Ρεπορτάζ  Δήμητρα Συμεωνίδου 


«Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του επαίνου, στον Ευάγγελο Μαλκάκη του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Δ΄, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας, για πράξη εξαιρετική εκτός ωραρίου εργασίας και πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων, καθώς ο ανωτέρω υπάλληλος επέδειξε απαράμιλλο επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και ζήλο, και συγκεκριμένα ως υπεύθυνος της δράσης «Διαχείριση και προστασία περιβαλλοντικών πόρων ΠΕ Δράμας-Επισήμανση περιοχών που απειλούνται, ανάδειξη απειλών», που πραγματοποιήθηκε κατά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2012, αξιοποίησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προσωπικό που του διατέθηκε και ψηφιοποίησε 3.000 περίπου φακέλους περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Ν. Δράμας από το 1993 μέχρι και σήμερα, τα δεδομένα των οποίων είναι πλέον διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) και προσβάσιμα μέσω διαδικτύου. Η εργασία αυτή αποτελεί πρότυπο στην Ελλάδα και δόθηκε εντολή από τη Διοίκηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Α.Μ.Θ. να πραγματοποιηθεί η ίδια εφαρμογή σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Α.Μ.Θ».

Με την απόφαση αυτή του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήρθε η ηθική επιβράβευση για έναν δημόσιο υπάλληλο, που καταρρίπτει περίτρανα μύθους  και προκαταλήψεις περί μη αποδοτικών δημοσίων υπαλλήλων, έναν άνθρωπο με σπουδές, γνώσεις, αλλά κυρίως με μεράκι για δουλειά πέραν του τυπικού 8ωρου. Ο Ευάγγελος Μαλκάκης είναι αναπληρωτής προϊστάμενος στο τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δράμας, ένα από τα αποκεντρωμένα τμήματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ΑΜΘ. Με καταγωγή από την Δράμα, σπούδασε περιβαλλοντολόγος στο πανεπιστήμιο Αιγαίου και στη συνέχεια έγινε κάτοχος μάστερ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διαχείρισης. Στην υπηρεσία της Δράμας προσελήφθη μέσω ΑΣΕΠ το 1999, μετά το τέλος των σπουδών και των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Την χρονιά εκείνη επανδρώθηκαν οι υπηρεσίες των τότε νομαρχιών με περιβαλλοντολόγους. Με τον Καλλικράτη άλλαξε το μοντέλο της διοίκησης και τα τμήματα Περιβάλλοντος έγιναν τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, που υπάγονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με έδρα την Κομοτηνή. 

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΤΥΠΟ 
Τι έκανε όμως αυτόν τον δημόσιο υπάλληλο να ξεχωρίσει; Πρόκειται για μία εργασία ? πρότυπο, μία εφαρμογή, η οποία έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές άδειες και όχι μόνο σε όλο το νομό Δράμας. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας μπορεί πλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος,  να βρει στοιχεία για περιβαλλοντικές άδειες, τα δεδομένα τους, πληροφορίες για κτηνοτροφικές μονάδες, βιοτεχνίες ? βιομηχανίας, εργαστήρια, γεωτρήσεις κ.ά. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Δράμας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, με μηδενικό κόστος και ήδη από το 2013 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ([www.pedramas.eu]).
Πως προέκυψε αυτή η εργασία ρωτήσαμε τον Ευάγγελο Μαλκάκη, τον οποίον συναντήσαμε στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο υπηρεσιακών του καθηκόντων. Θελήσαμε να γνωρίσουμε τον δημόσιο υπάλληλο, στον οποίον απενεμήθη η ηθική αμοιβή του επαίνου. «Στο δημόσιο φαίνεται πως μερικές υπηρεσίες δεν έχουν προσωπικό, ενώ συνήθως σε άλλες υπάρχει πληθώρα. Γενικά οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες χωλαίνουν σε θέματα προσωπικού. Οπότε εγώ σαν αναπληρωτής προϊστάμενος προσπαθώ να βρω τρόπους να κάνουμε και πιο αποδοτική τη δουλειά μας και να την κάνουμε και πιο σωστά. Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες καινοτόμες πρακτικές. 

Μια από αυτές ήταν ότι προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όχι απλά καταγραφής όλων των αδειοδοτήσεων, αλλά να υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, οι οποίες να μας βοηθούν στη διαδικασία λήψης απόφασης, είτε όταν αδειοδοτούμε, είτε όταν γνωμοδοτούμε, είτε όταν κάνουμε κάποιο έλεγχο». Το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τον κ. Μαλκάκη, «ήταν να καταγράψουμε σε ένα «παρατηρητήριο» όλες τις αδειοδοτήσεις από το 1993 μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι μαζεύτηκαν περίπου 3.000 φάκελοι, ψηφιοποιήθηκαν οι άδειες και στη συνέχεια με πάρα πολύ δύσκολη και χρονοβόρα δουλειά έπρεπε αυτές να τοποθετηθούν στην πραγματική τους χωρική θέση όσο το δυνατό πιο γρήγορα και ταυτόχρονα κάθε μία από αυτές να πάρει κάποια πληροφορία σε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον για τους αδειοδοτούντες και τον πολίτη. Ένα κομμάτι αυτής της εφαρμογής είναι ότι μπορεί ένας πολίτης να ενημερώνεται ακόμη και από το σπίτι του μέσω ιστοτόπου».

Η εφαρμογή «GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & Δεδομένων Π.Ε. Δράμας» προσφέρει ελεύθερα σε πολίτες και υπηρεσίες πληροφορίες τόσο για την τοποθεσία όσο και για τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικά αδειοδοτούμενων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, βιοτεχνίες-βιομηχανίες, εργαστήρια, γεωτρήσεις) στον Ν. Δράμας. Με τη βοήθεια λεπτομερών ψηφιακών χαρτών παρουσιάζονται δραστηριότητες και έργα από το 1993 μέχρι σήμερα, αποτυπώνοντας με τον πλέον εύληπτο και προσβάσιμο τρόπο έναν ιδιαίτερα χρήσιμο και σημαντικό πλούτο πληροφοριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών απειλών, καθώς επισημαίνονται αναλυτικά οι προστατευόμενες περιοχές και οι περιβαλλοντικοί πόροι που χρίζουν προστασίας στον Ν. Δράμας. Να αναφέρουμε, παράλληλα, ότι εργασία εντάχθηκε στο πρόγραμμα παρατηρητηρίου βιωσιμότητας Sustainable Greece 2020. H πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία γύρω από τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. 

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΙΤΩΝ
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 2012. Ο Ευάγγελος Μαλκάκης αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 18 άτομα που εργάστηκαν για διάρκεια πέντε μηνών, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να αποκτήσει μία εξαιρετική εφαρμογή και οι πενταμηνίτες να εργαστούν και να ενημερωθούν πάνω σε κάτι πολύ εξελιγμένο, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. «Πήραν ένα έξτρα εφόδιο γι’ αυτούς, που είναι πολύ ειδικευμένο, σπάνιο να το μάθεις, πόσο μάλιστα να το εφαρμόσεις στην ουσία του», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαλκάκης. Επισημαίνεται πως η εφαρμογή έχει δυναμικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει πως επικαιροποιείται τακτικά, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται με νέες κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων. Στην υλοποίηση της εφαρμογής αυτής ο Ευάγγελος Μαλκάκης δεν ήταν μόνος του, αφού κρίσιμο ρόλο είχαν οι συνάδελφοί του στη Δράμα, η Βασιλική Μπαρούτζη, γεωλόγος, ο Άγγελος Αγγελόπουλος γεωλόγος, η Παρθένα Βασιλειάδη, χημικός μηχανικός, ο Αντώνης Αντωνιάδης, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ και ο Θεόδωρος Αραμπατζής.

Η εργασία των υπαλλήλων  του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας αποτελεί πρότυπο στην Ελλάδα και δόθηκε εντολή από τη διοίκηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Α.Μ.Θ. να πραγματοποιηθεί η ίδια εφαρμογή σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Α.Μ.Θ», γεγονός που αποτελεί την ηθική επιβράβευση για όλους τους συντελεστές. «Πιστεύεις ότι κάτι δεν πετιέται, ότι έστω και ηθικά το καταλαβαίνει ο άλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Μαλκάκης, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν κακοί και καλοί δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τιμούν την εργασία τους και τον μισθό που λαμβάνουν, θέλουν να είναι αποδοτικοί και όταν έχουν διάθεση πραγματικά μπορούν να παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα στο δημόσιο τομέα. 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Δύο γιορτές  θα γίνουν και φέτος,  όπως και πέρυσι,  στον ίδιο χώρο στην περιοχή Χίλια.

Ημερολόγιο