ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 8 Μαρτίου, 2018 - 16:07
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΑ ΔΠΘ

Ο Αθ. Καραμπίνης ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αθανάσιος Καραμπίνης
Σταύρος Τουλουπίδης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η συνεδρίαση της Συγκλήτου της 5-3-2018, θεωρείται ως μη γενόμενη

Το κείμενο της διαπιστωτικής πράξης του πρυτανεύοντα του Δ.Π.Θ. που εκδόθηκε στις 8/3/2018 δόθηκε στη δημοσιότητα και σύμφωνα με αυτό ο  Αθ. Καραμπίνης ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα!  Σε αυτήν γίνεται γνωστό ότι όλες οι πράξεις του Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη στις οποίες προέβη ως ασκών αυθαιρέτως πρυτανικά καθήκοντα από 1-3-2018 είναι ανυπόστατες.

Επίσης ανυπόστατη είναι και η υπό αυτού αναρμοδίως συγκληθείσα έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 5-3-2018, η οποία θεωρείται ως μη γενόμενη, οι δε αποφάσεις της ανύπαρκτες, μη παράγοντας κανένα έννομο αποτέλεσμα.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Την με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ3412/Ζ2/4-7-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.

Την υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Την με αρ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 δεύτερη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.

Το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος.

Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002.

Διαπιστώνεται

ότι ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καραμπίνης ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα, παρά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (σχετ. με αρ. 2), εφόσον δεν εκδόθηκε προς τούτου διαπιστωτική πράξη της διοίκησης, αλλά αντίθετα και σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετ. με αρ. 3) με την οποία τίθεται αιτιολογημένα πλέον σε αποχή από τα πρυτανικά του καθήκοντα και κατ΄επέκταση αντικαθιστά την προηγούμενη πράξη (σχετ. με αρ. 1) που ακυρώθηκε.

Συνακόλουθα διαπιστώνεται ότι όλες οι πράξεις του Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη στις οποίες προέβη ως ασκών αυθαιρέτως πρυτανικά καθήκοντα από 1-3-2018 είναι ανυπόστατες.

Επίσης ανυπόστατη είναι και η υπό αυτού αναρμοδίως συγκληθείσα έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 5-3-2018, η οποία θεωρείται ως μη γενόμενη, οι δε αποφάσεις της ανύπαρκτες, μη παράγοντας κανένα έννομο αποτέλεσμα.

                                                                                   

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Άλλο ένα αναπτυξιακό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, για να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει περιοχή και πως μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως το λιμάνι, ώστε να δημιουργηθεί ένα διαμ