ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου, 2017 - 11:00
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η εταιρεία "Αφοί Μοσχόπουλοι" αναλαμβάνει τη σίτιση στο κέντρο απόρων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Κέντρο Σίτισης
Διαγωνισμός
Δήμος Κομοτηνής

Η εταιρεία Lions Security ανάδοχος φύλαξης στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών


Έξι ανάδοχοι για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για δύο έτη

Δήμητρα Συμεωνίδου

Στην ανάδειξη αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: "Παροχή Υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης Κομοτηνής έτους 2018",  προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, που συνεδρίασε το πρωί της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου υπό τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Πολιτειάδη. Πρόκειται για την εταιρεία Αδερφοί Μοσχόπουλοι ΟΕ που αναλαμβάνει την εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης Κομοτηνής, για περίπου διακόσιες σαράντα μία εργάσιμες ημέρες, εκτιμώμενης αξίας 137.852,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (24%).

Η καθημερινή σίτιση των 220 απόρων του Κέντρου Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε πλήρεις ατομικές μερίδες. Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε την εταιρεία Lions Security ως ανάδοχο του διαγωνισμού της υπηρεσίας: "Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας έτους 2018".

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν οι έξι ανάδοχοι της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τα έτη 2018 και 2019 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας 84.710,60 € (χωρίς ΦΠΑ) και συγκεκριμένα οι: Rethink ABEE, Γ. Βαφειάδης και ΣΙΑ, Ευθυμιάδης Δημήτριος, Ζαρμακούπης Θεόδωρος, Μαντίδης Γεώργιος και Μπασδάνης Δημήτριος. 


Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό Νο 1 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία: ""Εργασίες Ταφών-Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για το έτος 2018", σύμφωνα με το οποίο εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής των τεσσάρων κατατεθειμένων τεχνικών προσφορών, εκ των οποίων αποκλείστηκε η μία.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Μόλις πραγματοποιείται  μία ρήξη, η  υπάρχει μια αποχώρηση, η  παραίτηση ενός  κυβερνητικού  στελέχους  τότε αρχίζουν να λέγονται και  αλήθειες και   βγαίνουν στη φόρα πολλά μυστικά τα οποία μάλλον τα κρατού