ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2017 - 11:00
ΑΡΘΡΟ ΓΝΩΜΗΣ

Προσωπικά Δεδομένα: Κράτα τα προσωπικά

ΑΡΘΡΑ
ΜΜΕ
Europe Direct Κομοτηνής
Άρθρο γνώμης

Γράφουν οι Καίτη Πανταζή, Ναταλία Ταρουδάκη εκ μέρους της Εθελοντικής ομάδας επαφής με τα ΜΜΕ του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την πλειάδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι πολύ εύκολο στις μέρες μας να αντλήσει κανείς πληροφορίες για την προσωπική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση των χρηστών και ουσιαστικά να σκιαγραφήσει το "προφίλ" τους. Με λίγα λόγια να παρεισφρήσει στα προσωπικά δεδομένα τους. Το πρόβλημα αυτό διαφαίνεται εκτός από την χώρα μας, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες κατά βάση σε κοινοτικό επίπεδο για να επιλυθεί.


Τι σημαίνει όμως ο όρος "προσωπικά δεδομένα";  Προσωπικά δεδομένα ή αλλιώς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου όπως η ταυτότητα, η επαγγελματική του ιδιότητα, η οικογενειακή κατάσταση, τα πολιτικά του φρονήματα, οι απόψεις του και γενικά κάθε πληροφορία με την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα άτομο. Κάποια από τα προσωπικά δεδομένα ο νομοθέτης έχει κρίνει πως χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και τα χαρακτηρίζει ως "ευαίσθητα". Τέτοια είναι η εθνικότητα, οι πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, η υγεία κ.ά. 


Ως ειδικός επί του ζητήματος  κλήθηκε στην Κομοτηνή για μια εκδήλωση με θέμα το κυβερνοέγκλημα που έλαβε χώρα πριν δύο περίπου εβδομάδες ο Μανώλης Σφακιανάκης, Aντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικός ερευνητής, αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων. Ο κ. Σφακιανάκης ανάμεσα σε όλα τα θέματα που πραγματεύθηκε, το πιο σημαντικό και αξιοσημείωτο ήταν η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.


Στην ομιλία του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αναρτήσεις και στις πληροφορίες που δίνουμε στους διαδικτυακούς μας φίλους. 


Έχοντας αυτό υπόψιν, καλό είναι να αποφεύγεται η δημοσίευση αριθμών κινητού και σταθερού τηλεφώνου, διευθύνσεις, κωδικοί πρόσβασης (password) και PIN τραπεζικών καρτών, καθώς κατ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται το έργο των κακόβουλων τρίτων. 


Ακόμα και οι γνωστές σε όλους "μυστικές συνομιλίες" του Facebook, ίσως εν τέλει να μην είναι και τόσο μυστικές καθώς οι συνομιλίες αυτές εξυπηρετούν μόνο τη νοητή ασφάλεια των χρηστών γιατί κατά τα άλλα καμιά ασφάλεια επί της ουσίας δεν παρέχεται και μπορεί να θεωρηθεί ως μια κλασική συνομιλία του Facebook. 


Ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να επισημανθεί, είναι τα γνωστά σε όλους "τσεκ-ιν", η κοινοποίηση δηλαδή της τοποθεσίας μας ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η κίνηση κάθε άλλο παρά αθώα είναι, καθώς αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να μάθουν οι επιτήδειοι στοιχεία τόσο για την οικονομική μας κατάσταση όσο και για το πότε βρισκόμαστε εκτός σπιτιού, με αποτέλεσμα οι πόρτες του να είναι "διάπλατα" ανοιχτές σε αυτούς και να μπορούν να υλοποιήσουν με ευκολία τα κακόβουλα σχέδιά τους. 


Πάντως, η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν επαφίεται μόνο στις ενέργειες ή παραλείψεις των πολιτών αλλά και στην ίδια την Πολιτεία, καθώς δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει νομικά απροστάτευτο ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα.


Ο Νόμος 2472/1997 ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη της, και η οποία θεσπίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί η νόμιμη επεξεργασία δεδομένων, δηλαδή η συλλογή, αποθήκευση, τροποποίηση, χρήση κλπ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ προσφέρει δικαιώματα στα άτομα για να είναι σε θέση να ελέγχουν τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν. Πρέπει να γίνει λοιπόν αντιληπτό, πως η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν το άτομο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια τις οποίες ρητά ορίζει ο νόμος.


Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει πολλά μέτρα για την καταπολέμηση της επεξεργασίας των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα εκδίδοντας μέσα στο 2016 έναν κανονισμό (2016/679) και δύο οδηγίες (2016/680 και 2016/681). Αυτά τα νομοθετήματα σκοπεύουν να προστατέψουν τα φυσικά πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων αλλά και για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Παράλληλα λειτουργεί η Κοινή Εποπτική Αρχή Ελέγχου Ευρωπόλ. Η ΚΕΑ είναι μια ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Ευρωπόλ προς τις βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής των αρχών προστασίας δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, εκπροσωπείται στην ΚΕΑ με δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. Ακόμα ένα προστατευτικό Ευρωπαϊκό όργανο είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Ο ρόλος του είναι να διασφαλίζει ότι κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σέβονται το δικαίωμα των πολιτών για προστασία της ιδιωτικής ζωής


Τέλος για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις αλλά και καταγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη ιστοσελίδα της  Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, που ιδρύθηκε με το νόμο 2472/1997 και να κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών. Η ιστοσελίδα είναι η εξής: www.dpa.gr 


Εν κατακλείδι, η καλύτερη μέθοδος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η πρόληψη. Έτσι, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην εκθέτουμε σε τρίτους ανεξέλεγκτα τα πολύ προσωπικά μας στοιχεία, αλλά να περιοριζόμαστε στα απολύτως απαραίτητα. Η μοναδική προστασία που μπορεί να λάβει ο κάθε χρήστης από τη δική του πλευρά είναι να μην δημοσιεύει τόσο φωτογραφίες όσο και προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται στο μέλλον να τον κάνουν να ντρέπεται, σύμφωνα με τον Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας.


#ContactUs
Europe Direct Κομοτηνής
Ν. Τσανακλή 15
69132 Κομοτηνή 
Τηλ: (+30) 25310 82051, 82055, 70855
Email: info@europedirectkomotini.eu 
Ακόμη, μέσω των κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, instagram) 
@EDICKomotini και 
την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του γραφείου 
www.europedirectkomotini.eu

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Υποψήφιοι   με τελεσίγραφα και με ένα απλό e-mail,  είναι η μόδα των ημερών. Γεννημένοι αρχηγοί,  χωρίς να πλαισιώνονται από υποστηρικτές  και στη  συγκεκριμένη  περίπτωση υποψήφιους συμβούλους.